Pobierz informator

Wysyłając niniejszy formularz, wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Kadra

Kadra zaangażowana w bootcampy wywodzi się ze środowisk akademickich związanych z Politechniką Warszawską oraz Polską Akademią Nauk. Jednocześnie są to osoby, które na co dzień pracują w projektach komercyjnych realizowanych dla firm z branży IT. Są także od wielu lat związane z firmą Sages prowadząc szkolenia specjalistyczne dla zespołów developerskich oraz zajęcia na studiach podyplomowych w ramach współpracy pomiędzy Sages a Politechniką Warszawską. Średnia z ocen kadry trenerskiej na podstawie przeprowadzonych po zakończeniu każdego szkolenia anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji wynosi 93,3% najwyższych ocen.

team image

Łukasz Kobyliński

Członek Rady Programowej

Chief Science Officer w Sages oraz adiunkt w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Od wielu lat zajmuje się analizą danych i uczeniem maszynowym, szczególnie zainteresowany lingwistyką korpusową, analizą tekstu, a także efektywnym przetwarzaniem dużych zbiorów danych. Posiada duże doświadczenie trenerskie.

team image

Krzysztof Kozioł

Członek Rady Programowej

Developer Java i PL/SQL. Współorganizator Confitury – największej europejskiej konferencji dla programistów Java oraz koordynator Stacji IT. Członek Rady Programowej Sages, obecnie pracuje jako Senior Java Developer w firmie Clear2Pay.

team image

Aleksander Wawer

Członek Rady Programowej

Wykładowca na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej (kierunek "Big Data") oraz adiunkt w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Pracuje również w laboratorium Text Mining Samsunga, gdzie zajmuje się praktycznymi implementacjami technologii językowych.

team image

Karolina Zmitrowicz

Członek Rady Programowej

Pracuje w branży IT od 10 lat. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i inżynierii wymagań, zarządzania jakością i zarządzania projektami: pracowała dla wiodących organizacji finansowych w Republice Południowej Afryki, Holandii, Austrii, Słowacji, Włoszech i w Polsce. Obecnie pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarze biznesu i technologii wspierając organizacje m.in. w planowaniu i realizacji procesów analitycznych oraz czynności zarządzania jakością na przestrzeni całego cyklu życia rozwiązania. Karolina jest autorką kilkanastu publikacji z obszaru zarządzania jakością, testowania, analizy biznesowej i zarządzania zespołem oraz książek.

team image

Sebastian Chmielewski

Członek Rady Programowej

Ekspert QA i doświadczony trener Sages. Obecnie zajmuje się techniczną stroną testowania - testami wydajności, bezpieczeństwa i automatyzacją. Wykonywał testy penetracyjne systemów bankowości internetowej, rozwiązań Big Data używanych przez instytucje finansowe i hydroelektrownie, klastra HPC, chmury AWS, platformy do budowy programowych robotów i aplikacji mobilnych Android i iOS. Miłośnik systemu FreeBSD, prostych rozwiązań i lekkich narzędzi.

team image

Bartłomiej Tartanus

Opiekun ścieżki Full-stack

Programista z pasji, matematyk z wykształcenia. Taka mieszanka znalazła do tej pory zastosowanie w projekcie badawczym NEKST - współtworzył polską wyszukiwarkę internetową, gdzie był odpowiedzialny m.in. za moduł odpowiadający na pytania w języku naturalnym. Tam poznał czym jest Big Data i jak z pomocą żółtego słonia o imieniu Hadoop można ten temat ujarzmić. Obecnie jako deweloper Java EE tworzy Otwarty System Antyplagiatowy - OSA oraz pracuje jako data scientist w domu mediowym. Dodatkowo udziela się dydaktycznie na wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z programowania z językach C/C++ oraz R. Prywatnie amator perkusji.

team image

Norbert Ryciak

Opiekun ścieżki data science

Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku matematyka, specjalność Statystyka Matematyczna i Analiza Danych, gdzie aktualnie pracuje nad doktoratem. W ramach doktoratu prowadzi badania nad metodami głębokiego uczenia w zastosowaniu do analizy tekstu oraz pracuje przy rozwijaniu infrastruktury do przetwarzania języka naturalnego CLARIN-PL współtworzonej przez Instytut Podstaw informatyki Polskiej Akademii Nauk. Na Politechnice Warszawskiej prowadzi także zajęcia z obszaru Data Science w ramach studiów dziennych na kierunku matematyka oraz informatyka oraz podyplomowych na kierunku Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych.

team image

Łukasz Andrzejewski

Trener

Konsultant i programista z obszaru technologii Java, rozwiazań webowych oraz mobilnych. Absolwent wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej na specjalnosci Symulacje Komputerowe. Posiada certyfikacje z zakresu Java/Java EE. Trener z ponad dziewiecioletnim doświadczeniem na sali szkoleniowej. Uczestnik szkoleń i warsztatów przygotowujacych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

team image

Arkadiusz Cacko

Trener

Absolwent dwóch kierunków na Politechnice Warszawskiej aktualnie doktoryzujący się w informatyce. Współautor pierwszej polskiej semantycznej wyszukiwarki internetowej NEKST oraz ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego OSA. Na co dzień projektant, programista Java EE. Lubi zdobywać wiedzę i dzielić się nią z innymi dlatego prowadzi przedmioty programistyczne na dwóch uczelniach. Autor kilku artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym.

team image

Radek Szmit

Trener

"Inżynier oprogramowania, specjalista Big Data, trener IT. Absolwent Politechniki Warszawskiej aktualnie pracujący nad rozprawą doktorską z zakresu Big Data i NLP. Twórca polskiej wyszukiwarki internetowej NEKST stworzonej przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Otwartego Systemu Antyplagiatowego realizowanego przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Zawodowo konsultant IT specjalizujący się w rozwiązaniach Java Enterprise Edition, Big Data oraz Business Intelligence, trener IT w firmie Sages.

team image

Maciej Bartoszuk

Trener

Ukończył z wyróżnieniem informatykę na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie aktualnie pracuje w zakładzie Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych. Tam też od 2013 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z programowania w R, Pythonie, C/C++, C#. Uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2013-2015. Przygotowuje doktorat, system antyplagiatowy dla języka R, który obejmuje zarówno algorytmy przetwarzania kodów źródłowych programów, jak i data science. Współautor książki "Przetwarzanie i analiza danych w języku Python" wydanej przez PWN.

team image

Michał Gałka

Trener

Inżynier oprogramowania, zajmujący się na co dzień systemami wbudowanymi, głównie programując w języku C. Doświadczenie zdobywał w wielu, często międzynarodowych, zespołach pracując w Polsce i poza nią. Z Pythonem związany od 8 lat, wykorzystuje go jako język skryptowy do automatyzacji i tworzenia narzędzi. Ma także doświadczenie w tworzeniu samodzielnych aplikacji opartych głównie o frameworki Django i Tornado. Bierze aktywny udział w działaniu grupy Python Łódź.

team image

Przemysław Spurek

Trener

Uzyskał stopień doktora nauk matematycznych, asystent w Katedrze Uczenia Maszynowego w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ. Specjalista w zakresie nauczania maszynowego, analizy danych. Posiada duże doświadczenie w zakresie analizy danych oraz kompresji poparte realizacją wielu grantów i projektów badawczych. Pełni stanowisko kierownika w projektach badawczych oraz współpracuje przy realizacji wielu projektów wdrożeniowych w sektorze prywatnym. Czynnie uczestniczy w pracach grupy Group of Machine Learning Research (GMUM), z którą współorganizował konferencje TFML 2015 oraz TFML 2017.

team image

Jakub Nowacki

Trener

" Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Bristolskiego, gdzie obronił doktorat z matematyki stosowanej. Na co dzień łączy umiejętności analityczne i programistyczne jako Data Scientist w firmie SigDelta. Doświadczenie zdobywał oraz prowadził zespoły w działach badań i rozwoju w wielu firmach w branży wysokich technologii, mediów, farmaceutycznych oraz petrochemicznych. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych tematyce Big Data. Trener szkoleń technologicznych z zakresu Big Data współpracujący z Sages, wykładowca na pierwszych w Polsce technicznych studiach Big Data realizowanych przez firmę Sages oraz Politechnikę Warszawską.

Sprawdź szczegółowy program naszych bootcampów