Pobierz informator

Wysyłając niniejszy formularz, wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Jeżeli posiadasz status osoby bezrobotnej, możesz ubiegać się o bony szkoleniowe (dot. osób do 30 roku życia) lub dofinansowanie z Urzędu Pracy. Sprawdź na stronie swojego PUPu informacje o wymaganych dokumentach (link tutaj).

 1. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do naszego kursu.
 2. Złóż wniosek w swoim Urzędzie Pracy, podając następujące dane kontaktowe instytucji szkoleniowej:
  Sages Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa
  Karolina Zadroga, k.zadroga@sages.com.pl, +48 533 24 31 24
 3. Po dopełnieniu z nami wszystkich formalności przez UP, otrzymasz ostateczną decyzję odnośnie otrzymania dofinansowania.

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jeżeli posiadasz umowę o pracę, o dofinansowanie do kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić Twój pracodawca. Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę jesteś zatrudniony/a oraz czy jest to praca na pełen, czy część etatu. Wzory wniosków i formularzy są dostępne do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Z chęcią udzielimy Ci pomocy w zakresie pozyskania informacji o dokumentach niezbędnych do złożenia wniosku w Twojej lokalizacji, a także pomożemy skutecznie uargumentować wybraną formę wsparcia, z uwzględnieniem obecnych lub przyszłych potrzeb kształcenia pracowników w Twojej firmie. Więcej o dofinansowaniu z KFS można przeczytać na blogu Sages.

 1. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do naszego kursu.
 2. Złóż wniosek w swoim Urzędzie Pracy.
 3. Po dopełnieniu z nami wszystkich formalności przez UP, otrzymasz ostateczną decyzję odnośnie otrzymania dofinansowania.

Dofinansowanie z funduszy europejskich

Jesteśmy zarejestrowanym dostawcą kursów w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na nasze kursy z Funduszy Europejskich. Wsparcie udzielane jest do mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na zasadach komercyjnych, tj. kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika). O przyznaniu dofinansowania decyduje Operator PARP, biorąc pod uwagę przede wszystkim kolejność złożenia kompletnych wniosków w określonym w naborze terminie. Województwa mazowieckie i pomorskie nie otrzymują dofinansowania w ramach BUR.

 1. Na stronie BUR wybierz kurs z naszej oferty.
 2. Skontaktuj się z Operatorem w Twoim województwie, który pomoże Ci wypełnić wniosek zgłoszeniowy.
 3. Podpisz umowę z Operatorem.
 4. Zapisz się na nasz kurs poprzez Bazę Usług Rozwojowych.
 5. Po zakończonym kursie, skontaktuj się z Operatorem w celu otrzymania refundacji.

Pożyczka na kształcenie w ramach POWER

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na m.in. kursy i szkolenia o wartości nie mniejszej niż 600 PLN i nie większej niż 100 000 PLN. Istnieje możliwość umorzenia 20% kwoty pożyczki (pomoc zwrotna) na podstawie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu. Dodatkowe 5% zwrotu mogą otrzymać osoby wymienione szczegółowo tutaj. Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

 1. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do złożenia wniosku o pożyczkę na nasz kurs.
 2. Złóż wniosek za pomocą generatora wniosków o pożyczkę.
 3. Ostateczną decyzję odnośnie otrzymania pożyczki otrzymasz poprzez system on-line.
 4. Wypełnij i wydrukuj Kartę Identyfikacji Pożyczki i przedłóż nam do podpisania. Odeślij Operatorowi podpisaną umowę pożyczki, Kartę Identyfikacji Pożyczki oraz wystawioną przez nas fakturę proforma.
 5. Po ukończonym kursie przekaż Operatorowi skan/zdjęcie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu za pośrednictwem systemu on-line w terminie 3 miesięcy od zakończenia kursu.
 6. Poczekaj na decyzję w sprawie umorzenia ostatnich rat spłaty (na poziomie 20% wartości pożyczki).

Pożyczka na kształcenie z Funduszu OPEN

W ramach projektu Fundusz „OPEN” można ubiegać się o pożyczkę na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kursu, który jeszcze się nie rozpoczął, a także koszty kursu, który już został rozpoczęty, ale tylko do kwoty jeszcze nieopłaconej. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie. Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw). Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Dodatkowe umorzenie uzależnione jest min. od terminowej i prawidłowej spłaty pożyczki oraz od osiągnięcia wymiernych efektów związanych z podniesieniem kwalifikacji i nabyciem nowych kompetencji.

 1. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do złożenia wniosku o pożyczkę na nasz kurs.
 2. Złóż wniosek za pomocą strony Funduszu OPEN.
 3. Poczekaj na weryfikację wniosku i decyzję odnośnie udzielenia pożyczki do 21 dni kalendarzowych.
 4. Podpisz umowę
 5. Po spłacie 75% kwoty udzielonej pożyczki dostarcz Operatorowi dokumenty, które umożliwią Operatorowi weryfikację, czy zostały spełnione wszystkie kryteria umożliwiające umorzenie części pożyczki.
 6. Poczekaj na decyzję w sprawie umorzenia ostatnich rat spłaty (do 25% wartości pożyczki).