Pobierz informator

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Jeżeli posiadasz status osoby bezrobotnej, możesz ubiegać się o bony szkoleniowe (dot. osób do 30 roku życia) lub dofinansowanie z Urzędu Pracy. Sprawdź na stronie swojego PUPu informacje o wymaganych dokumentach (link tutaj).

  1. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do naszego kursu.
  2. Złóż wniosek w swoim Urzędzie Pracy, podając następujące dane kontaktowe instytucji szkoleniowej:
    Sages Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa
    Marta Sobczak-Zych, m.sobczak@sages.com.pl, +48 537 410 042
  3. Po dopełnieniu z nami wszystkich formalności przez UP, otrzymasz ostateczną decyzję odnośnie otrzymania dofinansowania.

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jeżeli posiadasz umowę o pracę, o dofinansowanie do kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić Twój pracodawca. Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę jesteś zatrudniony/a oraz czy jest to praca na pełen, czy część etatu. Wzory wniosków i formularzy są dostępne do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Z chęcią udzielimy Ci pomocy w zakresie pozyskania informacji o dokumentach niezbędnych do złożenia wniosku w Twojej lokalizacji, a także pomożemy skutecznie uargumentować wybraną formę wsparcia, z uwzględnieniem obecnych lub przyszłych potrzeb kształcenia pracowników w Twojej firmie. Więcej o dofinansowaniu z KFS można przeczytać na blogu Sages.

  1. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do naszego kursu.
  2. Złóż wniosek w swoim Urzędzie Pracy.
  3. Po dopełnieniu z nami wszystkich formalności przez UP, otrzymasz ostateczną decyzję odnośnie otrzymania dofinansowania.